Home

Praktijkinformatie

Voor wie

Werkwijze

Aanmelding

Kosten

Vergoedingen

Informatie voor verwijzers

Trainingen

Vacature

Privacyverklaring

Route

Contact

 
 
 

Tarieven individuele therapie per 01-01-2017

Per 01-01-2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) veranderd in een stelsel met een generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg) en een gespecialiseerde GGZ (voorheen tweede lijn). Heeft u hulp nodig dan gaat u eerst naar de huisarts. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen. Als het nodig is verwijst de huisarts u door naar de generalistische basis GGZ of de gespeciliseerde GGZ.

CT&T Psychologie is werkzaam binnen de generalistische basis GGZ.

De overheid heeft vastgesteld dat er vanaf 2022 binnen de basis GGZ gewerkt en gedeclareerd moet worden volgens het nieuwe zogeheten zorgprestatiemodel. Waar voorheen gedeclareerd werd aan het einde van de gehele behandeling (behandel prestaties) moet er vanaf 2022 weer gedeclareerd worden per consult. De behandeling valt volledig onder de basisverzekering (zie tabblad vergoedingen). Er is geen eigen bijdrage. Wel vindt verrekening plaats met het eigen risico per kalenderjaar. Deze is voor 2022 net als vorige jaren vastgesteld op 385€.

Bij onze tariefsbepaling houden we ons aan de indeling van de verschillende prestaties en bijbehorende tarieven, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa), zie onder. 

Genoemde tarieven worden gehanteerd bij de particuliere, of niet gecontracteerde zorg, dwz. als wij geen contract hebben gesloten met uw verzekeraar. U ontvangt dan aan het eind van de maand zelf de factuur die u vervolgens voor vergoeding in kunt dienen bij uw verzekeraar. Bij de wel gecontracteerde zorg hebben wij vaste tarieven met de verzekeraar afgesproken en vindt de declaratie electronisch en rechtstreeks plaats bij uw verzekeraar (u ontvangt in dat geval dus geen factuur thuis).

Voor de zakelijke dienstverlening (bedrijven/instellingen) gelden aparte tarieven. Deze dienstverlening is uitsluitend op offertebasis. Voor meer informatie wordt u verwezen naar het onderdeel aanmelden zakelijke dienstverlening op deze site.

Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of als u wegblijft zonder berichtgeving wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht (zie onze algemene voorwaarden).

Tarieven NZa

Prestatiecode Behandeling GZ Psycholoog
CO0107 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten 27,91

CO0237 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten 49,89

CO0367 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten 85,16

CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten 120,99

CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten 143,71

CO0757 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten 176,88

CO0887Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten 216,11

CO1017 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten 317,73


Prestatiecode Diagnostiek GZ Psycholoog

CO0042 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten 35,56

CO0172 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten 61,31

CO0302 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten 101,78

CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten 142,31

CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten 163,37

CO0692 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten 199,03

CO0822 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten 244,07

CO0952 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten 351,55


Prestatiecode Groepstherapie GZ Psycholoog 
GC0006 Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 2 - 30 minuten 45,41

GC0014Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 3 - 30 minuten 30,27

GC0022 Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 4 - 30 minuten 22,7

GC0030 Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 5 - 30 minuten 18,16

GC0038 Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 6 - 30 minuten 15,14

GC0046Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 7 - 30 minuten 12,97

GC0054Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 8 - 30 minuten 11,35

GC0062 Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 9 - 30 minuten 10,09

GC0070Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) - Groepsgrootte 10 - 30 minuten 9,08Prestatiecode Behandeling overige beroepen


CO0066 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 5 minuten 24,5

CO0196 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 15 minuten 43,63

CO0326 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 30 minuten 74,18

CO0456 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 45 minuten 105,22

CO0586 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 60 minuten 124,74

CO0716 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 75 minuten 153,43

CO0846 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 90 minuten 187,5

CO0976 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Behandeling 120 minuten 275,36Prestatiecode Diagnostiek overige beroepen 
CO0001 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 5 minuten 31,37

CO0131 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 15 minuten 53,87

CO0261 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 30 minuten 88,98

CO0391 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 45 minuten 124,15

CO0521 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 60 minuten 142,21

CO065 1Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 75 minuten 173,11

CO0781 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 90 minuten 212,35

CO0911Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Overige beroepen Diagnostiek 120 minuten 305,41Prestatiecode Groepstherapie overige beroepen 
GC0001 Overige beroepen - Groepsgrootte 2 - 30 minuten 38,7

GC0009 Overige beroepen - Groepsgrootte 3 - 30 minuten 25,8

GC0017 Overige beroepen - Groepsgrootte 4 - 30 minuten 19,35

GC0025 Overige beroepen - Groepsgrootte 5 - 30 minuten 15,48

GC0033 Overige beroepen - Groepsgrootte 6 - 30 minuten 12,9

GC0041 Overige beroepen - Groepsgrootte 7 - 30 minuten 11,06

GC0049 Overige beroepen - Groepsgrootte 8 - 30 minuten 9,68

GC0057 Overige beroepen - Groepsgrootte 9 - 30 minuten 8,6

GC0065 Overige beroepen - Groepsgrootte 10 - 30 minuten 7,74

 

 

Lipperkerkstraat 114 - 6   7511 DC  Enschede   T  053-4311081   F  053-4362099
E  info@ctt-psychologie.nl   W  www.ctt-psychologie.nl