Home

Praktijkinformatie

Voor wie

Werkwijze

Aanmelding

Kosten

Vergoedingen

Informatie voor verwijzers

Trainingen

Vacature

Privacyverklaring

Route

Contact

 
 
 

Voor wie

CT&T Psychologie biedt hulp aan particulieren en werknemers (bedrijven en instellingen) bij klachten van psychische aard, uiteenlopend van werk, privé en persoonsgebonden klachten of in de meeste gevallen een combinatie daarvan.

Over het algemeen hebben psychische klachten of emotionele problemen ingrijpende gevolgen. Ze verminderen uw algemene gevoel van welzijn, ze verhinderen u uw leven te leiden zoals u dat graag zou willen en vaak hebben ze een negatieve invloed op werk, prestaties en relaties. Meestal komen mensen met psychische klachten onvoldoende toe aan hun doelen in het leven en werk.

Professionele hulp is geboden als het u niet meer lukt er met vrienden, kennissen of andere contacten uit te komen of als u gewoon eens met een onafhankelijk persoon wilt spreken over uw problemen.

Om u een indruk te geven van het soort klachten dat goed met cognitieve therapie behandeld kan worden, kunt u in onderstaande lijst kijken. CT&T Psychologie kan in sommige gevallen geen hulp bieden, bijvoorbeeld bij ernstige psychiatrische problematiek, verslavingen etc. Vanzelfsprekend wordt dan wel geprobeerd u door te verwijzen naar een gespecialiseerde instelling.

 

  CT&T Psychologie biedt psychologische hulp bij:
 
  -  allerlei vormen van angst
-  somberheid en depressie
-  stress, overspanning en burnout
-  ziekteverzuim of dreigende uitval van het werk door psychische klachten
-  problemen in het functioneren door moeite met conflicten, onzekerheid, tegenslag en/of assertiviteitsproblematiek
  -  obsessieve klachten
-  onverwerkte verliezen (rouwproblematiek)
-  onverwerkte ingrijpende of traumatische ervaringen
-  onbegrepen lichamelijke klachten
-  eetproblemen
-  levensfaseproblemen
enz.
Lipperkerkstraat 114 - 6   7511 DC  Enschede   T  053-4311081   F  053-4362099
E  info@ctt-psychologie.nl   W  www.ctt-psychologie.nl