Home

Praktijkinformatie

Voor wie

Werkwijze

Aanmelding

Kosten

Vergoedingen

Informatie voor verwijzers

Trainingen

Vacature

Route

Contact

 
 
 

Vergoedingen

Onze dienstverlening komt in aanmerking voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor geldt het volgende:

Reguliere basis GGZ zorg:
Alle op de voorgaande pagina genoemde prestaties behalve het OVP (overig product) worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage. Wel is er sprake van het standaard eigen risico per kalenderjaar wat voor 2016 is vastgesteld op 385€.

Er zijn een aantal condities. Er moet een verwijzing plaatsvinden door uw huisarts en om recht op vergoeding te hebben moet er sprake zijn van een DSM IV classificatie of diagnose. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Informatie voor verwijzers.

Een aantal diagnoses worden niet meer vergoed binnen de GGZ waaronder bijv. aanpassingsstoornissen (burnout, psychische klachten t.g.v. een echtscheiding e.d.), werk en relatieproblematiek.

Naast bovenstaande is de precieze hoogte van de vergoeding en wijze van declaratie afhankelijk van of wij een contract hebben gesloten met uw verzekeraar en het soort polis dat u heeft (natura of restitutie).

Hebben wij een contract met uw verzekering, dan is er sprake van volledige vergoeding en worden de kosten ook direct bij uw verzekeraar gedeclareerd. Heeft u een verzekeraar met wie wij geen contract hebben, dan ontvangt u de factuur thuis en kunt u deze zelf declareren bij uw verzekeraar. De vergoeding varieert dan van ongeveer 60% - 100%.

U wordt altijd aangeraden vooraf zelf uw polisvoorwaarden te raadplegen en/of contact op te nemen met uw verzekeraar over de mogelijkheden en de te volgen procedure.

De verzekeraars met wie wij in 2016 en 2017 contracten hebben gesloten zijn de volgende:
Menzis (3332), Anderzorg (3333), Aizvo (7054)

* ONVZ Zorgverzekeraar (3343), VVAA zorgverzekering (3343), PNO Zorg (3343), De Amersfoortse Verzekeringen (9018), Ditzo Zorgverzekering (3336), Beter Dichtbij (3339), Salland Verzekeringen (7032), Holland Zorg (7032), Energiek (7032), Salland Zorg Direct (7032), Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (7085), Aevitae (ASR Ziektekosten) (3328), IAK Volmacht B.V.(ASR Ziektekosten) (8973), Caresco (ASR Ziektekosten) (8959), Turien & Co (ASR Ziektekosten (nnb).

* DSW Zorgverzekeraar (7029), Stad Holland Zorgverzekeraar (7037), inTwente Zorgverzekeraar (3344)

De verzekeraars met wie wij in 2017 contracten hebben zijn naast alle bovenstaande ook de volgende nieuwe verzekeraars:

* Zilveren kruis (3311), OZF (3314), Interpolis (3313), FBTO (0211), Avero Achmea (3329), Nedasco (8960), IAK (8971), Aevitae (8958)

Alternatieve zorg (declaratie prestatie OVP):
De prestatie OVP (overig product) is bedoeld voor de onverzekerde zorg en kan bij sommige verzekeraars wel vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Wij declareren de prestatie OVP dan als een consult onder alternatieve geneeswijzen en zijn in verband hiermee aangesloten bij de NVPA en NFG (u kunt in uw polis nalezen of deze vergoed wordt). Een andere reden voor declaratie onder alternatieve zorg kan zijn als u maar enkele gesprekken nodig hebt en het eigen risico van 385€ uit de basisverzekering wilt vermijden. Voor een vergoedingenoverzicht zie de volgende links:

http://www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html
http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars
http://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. U wordt daarom aangeraden altijd zelf uw polis te raadplegen omtrent de preciese vergoedingen.

Arbeidsgerelateerde problematiek:
Naast de vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering zijn werkgevers bij arbeidsbelemmerende klachten steeds vaker bereid (een deel van) de kosten op zich te nemen. Overleg in dit geval met uw werkgever over de mogelijkheden van een zakelijk traject.

Lipperkerkstraat 114 - 6   7511 DC  Enschede   T  053-4311081   F  053-4362099
E  info@ctt-psychologie.nl   W  www.ctt-psychologie.nl