Home

Praktijkinformatie

Voor wie

Werkwijze

Aanmelding

Kosten

Vergoedingen

Informatie voor verwijzers

Trainingen

Vacature

Privacyverklaring

Route

Contact

 
 
 

Informatie voor verwijzers

Correcte verwijsbrief van belang

De huisarts kan patiënten met een (vermoeden van) stoornis verwijzen naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. In de praktijk is de verwijsbrief niet altijd volledig of correct. Dit geeft een vervelende situatie voor zowel de patiënt als de psycholoog. Maar ook voor de huisarts is het een extra belasting, omdat de patiënt of psycholoog opnieuw contact moet zoeken voor de juiste gegevens.

Inhoud verwijsbrief

Een landelijke afspraak is dat een verwijsbrief tenminste de volgende gegevens bevat:

• Naam van de huisarts;
[N.B. De poh-ggz kan niet zelf verwijzen, dat doet alleen de huisarts. Wel kan de poh-ggz de verwijzing voorbereiden.]

• De AGB-code van de verwijzer;

• De omschrijving dat er sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis zoals bijvoorbeeld een angststoornis of depressie;
[De huisarts hoeft deze stoornis echter niet DSM te classificeren, dat is een taak van de generalistische basis ggz of de gespecialiseerde ggz. Wat betreft de vergoeding geldt dat alleen patiënten waarbij sprake is van een (vermoeden van een) DSM-stoornis kunnen worden behandeld in de verzekerde ggz. Patiënten zonder (vermoeden van) een DSM-stoornis (zoals bijvoorbeeld relatieproblemen of een aanpassingsstoornis) kunnen in de huisartsenpraktijk worden behandeld of op eigen kosten in de ggz.]

• Een vermelding van het echelon waar de patiënt naartoe verwezen wordt: de generalistische basis ggz of de gespecialiseerde ggz.

 LET OP: WIJ OPEREREN ALLEEN BINNEN HET ECHELON BASIS GGZ verwijzingen dienen bij ons dus deze vermelding te hebben.

Lipperkerkstraat 114 - 6   7511 DC  Enschede   T  053-4311081   F  053-4362099
E  info@ctt-psychologie.nl   W  www.ctt-psychologie.nl