Home

Praktijkinformatie

Voor wie

Werkwijze

Aanmelding

Kosten

Vergoedingen

Informatie voor verwijzers

Trainingen

Vacature

Privacyverklaring

Route

Contact

 
 
 

Praktijkinformatie

CT&T Psychologie is als cognitieve psychologiepraktijk op 1 januari 2005 opgericht door mevr. drs. L. Hummel, GZ-psycholoog / Cognitief gedragstherapeut / Psycholoog NIP. Inmiddels werken wij hier met 3 therapeuten. 

De praktijk heeft als doel wetenschappelijk gebaseerde, kortdurende en effectieve psychologische hulp te bieden bij psychische klachten van diverse aard, zowel op het privé, persoons als arbeidsgerelateerde vlak. Ons aanbod bestaat uit individuele therapie en groepstrainingen. Kwa doelgroepen richt CT&T Psychologie zich op zowel de eerstelijns gezondheidszorg (particulieren) als bedrijven en instellingen (zakelijke dienstverlening).

Kenmerkend voor de aanpak van CT&T Psychologie is het cognitief theoretisch referentiekader (CT). Uitgangspunt bij Cognitieve Therapie is dat uw denkwereld een grote invloed heeft op uw emoties en gedrag. In de behandeling (individueel of in trainingsvorm) staat de interactie tussen deze drie centraal en probeert u middels onderzoek en dialoog, een voor uw welzijn effectievere vorm van denken te realiseren.

CT is veelvuldig wetenschappelijk onderzocht en komt naar voren als één van de meest effectieve en kortdurende behandelingen bij psychische klachten van diverse aard. 8 tot 15 gesprekken zijn meestal voldoende om uw klachten aanzienlijk te verminderen en de zin, plezier en voldoening in uw leven terug te brengen of te vergroten.

Binnen de praktijk werken BIG geregistreerde GZ psychologen, een A&G Psycholoog NIP, tevens EMDR therapeut en een psycholoog NIP tevens mindfulnessbased therapeut. We zijn allen aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). U bent daarmee verzekerd van behandeling door een erkend en gekwalificeerd professional. Daarnaast zijn we lid van de VGCt (Vereniging voor gedrags en cognitieve therapie) en het IACP (International Association for Cognitive Psychotherapy). Onze psychologen werken verder nauw samen met huisartsen, bedrijfsartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en overige verwijzers. Bij eventuele ziekte of afwezigheid nemen wij indien gewenst onderling voor elkaar waar, zodat u altijd uw behandeling kunt vervolgen.

De GZ-psycholoog is een postdoctoraal opgeleid psycholoog die werkzaam is in alle sectoren van de gezondheidszorg. Deze psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hoofdtaken van de GZ-psycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast. Erkende gezondheidszorgpsychologen zijn ingeschreven in het BIG-register van VWS.

Klachten en geschillenregeling: Als er klachten zijn over uw behandelaar, de praktijk of de behandeling dan staan wij altijd open hierover het gesprek aan te gaan. Eerste aanspreekpunt hiervoor is de praktijkhouder, mevr. L. Hummel. Komen wij samen niet tot een oplossing, dan kunt u vanzelfsprekend altijd de huisarts raadplegen en een andere psycholoog zoeken. Bent u van mening dat uw behandelaar zich niet aan de beroepscode heeft gehouden dan heeft u altijd de mogelijkheid een klacht indienen bij het College van Toezicht van onze beroepsvereniging het NIP. De stafmedewerkers Beroepsethiek van het NIP zijn telefonisch bereikbaar tijdens het spreekuur Beroepsethiek op dinsdag en donderdag van 9.30 – 12.30 uur via (030) 8201500. Voor alle overige klachten (niet aangaande de beroepscode) waar u gezamenlijk niet tot een oplossing komt heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Hiervoor zijn wij eveneens via het NIP, aangesloten bij P3NL.  

Lipperkerkstraat 114 - 6   7511 DC  Enschede   T  053-4311081   F  053-4362099
E  info@ctt-psychologie.nl   W  www.ctt-psychologie.nl