Home

Praktijkinformatie

Voor wie

Werkwijze

Aanmelding

Kosten

Vergoedingen

Informatie voor verwijzers

Trainingen

Vacature

Privacyverklaring

Route

Contact

 
 
 

Privacyverklaring

CT&T Psychologie hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens, wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoons en medische gegevens.

In deze privacyverklaring leest u onder andere welke gegevens CT&T Psychologie van u bewaart. Ook leest u hoe deze gegevens beschermd worden. Met verschillende beveiligingsmaatregelen zorgt CT&T Psychologie ervoor dat alleen degenen die bij uw behandeling betrokken zijn uw gegevens kunnen bekijken.

Het gaat om uw gegevens, daarom leest u in deze verklaring ook hoe u uw eigen gegevens kunt bekijken en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop CT&T Psychologie met uw gegevens omgaat. U kunt de volledige tekst van de verklaring hieronder lezen.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 053-4311081, aanspreekpunt praktijkhouder mevr. drs. L. Hummel.

Lees onze privacyverklaring

Lipperkerkstraat 114 - 6   7511 DC  Enschede   T  053-4311081   F  053-4362099
E  info@ctt-psychologie.nl   W  www.ctt-psychologie.nl